Zero emissie voertuigen

Met de transitie van fossiel naar zero-emissie wordt route- en laadplanning veel dynamischer (door beperkte range en noodzaak van opportunity charging).

Dit maakt de operatie kwetsbaarder. Die kwetsbaarheid kan worden opgelost door extra voertuigen aan te schaffen. Echter, door dynamischer te plannen en/of door systemen te implementeren die issues snel kunnen signaleren en gerichte oplossingen kunnen aanreiken.

 

De Z-E modules in GFM sluiten aan bij het dynamischer plannen en GFM biedt de mogelijkheid efficiënt te signaleren bij dreigende problemen in de operatie.

Module EV status monitor

 • Direct inzicht in locatie en status van voertuigen en laadpunten
 • Toegang tot battery data (State-of-Charge, Estimated Range)
 • Inzicht in status en voortgang van laadsessies
 • Uitgebreide voertuig- en laadpunt rapportages
 • Actieve alarmering bij lage SoC en laadproblemen/ interrupties, bijvoorbeeld:
  • Voertuig op laadlocatie maar verbindt niet met laadpunt
  • Voertuig aan lader maar laadt niet
  • Laadsessie onderbroken en batterij niet vol

Module Charge Point Manager

 • Direct inzicht in beschikbaarheid en status van laadpunten
 • Remote soft/hard reset functie
 • Remote unlocking (AC laders)
 • Over-the-Air firmware en configuratie updates
 • Transactie logs
 • Operationele rapportages en gebruiksstatistieken
 • Ophalen van diagnostische informatie voor beheer en onderhoud
 • De CP Manager is compatibel met laders voorzien van OCPP 1.6 Core

Cloud Your Bus innovations

In de periode 2019 – medio 2020 worden in het Europese EMobility Europe project in consortiumverband belangrijke innovaties gerealiseerd op het gebied van zero-emissie openbaar vervoer. Sycada is in dit innovatieprogramma penvoerder en programmamanager. Uit dit programma zullen een aantal nieuwe modules in GFM worden opgenomen. Deze modules zijn hieronder verder toegelicht.

Module Battery Health Monitor

 • Bewaking dat inzet van bussen in overeenstemming is met de garantie bepalingen van de OEM (gereden uren/ afstand, DoC en DoD, laadcycli)
 • Monitoring van het verouderingsprofiel en capaciteitsontwikkeling van de batterij
 • Out-of-Band alerting

Module Schedule Monitor

 • Bewaking van laad- en lijnplanning
 • Alarmering bij afwijkingen of dregeinde inzetproblemen.
 • Re-planning voorstel bij bus- of laadproblemen (drie fases):
  • Basic: Batterij en laadinfra capaciteit en constraints
  • Adaptive: Toevoeging van rijstijl, actueel verbruiksprofiel)
  • Enhanced: Toevoeging van verkeer- en weerdata