Fiscale ritrapportage

Het gebruik van een bedrijfsauto kent veel fiscale aspecten. In de meeste landen beperken fiscale autoriteiten het gebruik van bedrijfsauto's of heffen ze er belasting op. Dit doen ze op basis van de boekwaarde van de auto.

Daarnaast eisen ze een gedetailleerde administratie van reistijden, locaties en kilometerstand. Dit is zeker het geval in Duitsland en Nederland, waar fiscale autoriteiten strenge voorwaarden hebben gesteld met betrekking tot fiscale rapportages.

 

Naleving van de lokale regelgeving

Sycada’s ritrapportagemodule neemt de Europese wetgeving en nationale fiscale regelgeving volledig in acht en biedt toegang tot de ritadministratie voor bestuurders via web en smartphone. Bestuurders krijgen automatisch een periodieke waarschuwing van het systeem over ritten die validatie of bewerking nodig hebben.

 

De belangrijkste kenmerken van Sycada’s geautomatiseerde ritrapportage zijn:  


  • Alle ritten worden geregistreerd en kunnen niet worden gemanipuleerd;
  • Wisselende berijders op een voertuig kunnen worden geregistreerd middels iButtons of smartcards;
  • Privéritten of zakelijke ritten die per ongeluk zijn geregistreerd, kunnen worden bewerkt in het online bestuurdersportal, dat ook via de smartphone te benaderen is;
  • Alle bewerkingen worden gelogd conform fiscale eisen;
  • Vervangend vervoer kan handmatig worden ingevoerd en geregistreerd;
  • Volledige bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privéritten worden geregistreerd, maar zijn niet traceerbaar in het systeem of op een digitale kaart;
  • Fiscale ritrapportages kunnen op wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis worden gegenereerd.

Trip reporting module

  • Online administratie van ritten door chauffeurs via een persoonlijke portal.
  • Rapportages conform regelgeving van de fiscus.
  • Toegang via PC, laptop, Tablet of Smartphone.