Impact services

Bij Sycada bieden we verschillende services en additionele mogelijkheden  om de DriveTag applicatie heen aan om een optimaal resultaat te behalen en behouden. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Pilot & Business Case

Afhankelijk van de omvang van het wagenpark binnen een organisatie, wordt het aangeraden om voorafgaand aan het organisatie-breed implementeren van de DriveTag een pilot te runnen met 50 tot 100 voertuigen en een implementatie-strategie op te stellen. 

 

Voor er van start wordt gegaan met de pilot vindt er overleg plaats tussen het project management team en het DriveTag team. Op basis van dit overleg wordt er vervolgens besloten hoe de pilot vorm wordt gegeven (bijv. de omvang, duur, pilot deelnemers etc). Verder worden de onderlinge verwachtingen in kaart gebracht waarop de richtlijnen voor een samenwerking vastgesteld worden. 

 

Tijdens de pilot wordt er samen met het programma managementteam en een accountmanager van DriveTag een implementatieplan gemaakt aan de hand van verschillende ‘Sprints’. Hierin doet de accountmanager van DriveTag een voorstel over de manier waarop een verdere uitrol van DriveTag plaats kan vinden. Zo worden er aanbevelingen gegeven voor het interne en externe narratief en het genereren van de meeste impact. 

 

De Sprints leiden tot een duidelijk implementatieplan en een onderbouwde businesscase. Na afloop van de pilot periode zal aan de hand van een evaluatiebijeenkomst de resultaten geëvalueerd worden en de doelstellingen voor een verdere uitrol worden vastgesteld.

Implementatie support

Gedurende de roll-out worden wagenparken begeleid in het on-boarden van additionele business units en app gebruikers. Om dit in goede banen te leiden zal het Customer Success team pro-actief monitoren waar ondersteuning vereist is. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen de accountmanager van DriveTag en het projectmanagement gewenst. 

 

Tijdens deze fase wordt, zodra iedereen actief gebruik maakt van de app, een nieuwe 0-meting gemaakt waar op termijn de KPI’s tegen afgewogen kunnen worden. Zo kan na verloop van tijd de impact van DriveTag op met name brandstofbesparing, CO2-uitstoot vermindering, schade/slijtage beperkingen en vermindering van TCO van het wagenpark in kaart gebracht worden. 

 

Ook zal de projectmanager een handboek ontvangen waarin toegelicht wordt hoe DriveTag optimaal in het wagenpark kan functioneren en wat diens rol hierin is. Een verdere actieve rol in het implementeren van het narratief en de interne communicatie strategie wordt als additionele service aangeboden in de vorm van implementatie support. 

KPI monitoring en coaching

Om een langdurig effect van de DriveTag te realiseren, is het nodig om het wagenpark actief te blijven motiveren voor en monitoren op het gebruik van de app.

 

Wij hebben bij DriveTag verschillende implementaties begeleid en veel ervaring opgedaan. Het langdurig beïnvloeden van (rij)gedrag is overal een uitdaging; Wij hebben successen geboekt maar ook van fouten geleerd. Onze ervaring is dat een ondersteunend DriveTag programma zowel tijdens de uitrol als gedurende het programma extra voordelen kan bieden.

 

Om extra engagement onder de gebruikers van de app te creëren is het mogelijk voor projectmanagers om de tussentijdse rapporten ieder kwartaal samen met hun accountmanager te blijven reviewen. Tijdens deze meetings wordt de projectmanager door het rapport heen geleid. Hierbij wordt er samen met de accountmanager gekeken op welke vlakken en op welke manieren het wagenpark begeleid zou kunnen worden om de KPI-doelstellingen omtrent rijstijl beïnvloeding te behalen of behouden. 

eLearning & Rijtrainigen

In samenwerking met e-Driver biedt Sycada gerichte trainingen om de doelstellingen van individuele chauffeurs te behalen. Op basis van de rapportages die Sycada levert, biedt e-Driver verschillende trainingen aan om de prestaties van het wagenpark over de tijd te behouden. 

E-learning

e-Driver biedt een combinatie van specifieke periodieke micro-learning trainingen die uit te breiden zijn met High Risk trainingen en veiligheidstrainingen. Het is mogelijk deze trainingen aan zowel het gehele wagenpark aan te bieden als aan de chauffeurs waarbij de meeste verbeteringen te behalen zijn. Deze korte video trainingen zijn gericht op specifieke onderwerpen waar nog verbetering op te zien valt.

Mentoropleidingen

Tot slot is ook mogelijk om sleutelfiguren te trainen tot mentor chauffeurs. In samenwerking met e-Driver biedt Sycada 2-daagse trainingen aan tot rijstijl coaches. Deze rijstijl coaches kunnen vervolgens de rest van het wagenpark helpen begeleiden op weg naar betere mindful meter scores. Op deze manier fungeren zij als ‘voorbeeld chauffeurs’ en ondersteunen zij het programmamanagement vanuit het wagenpark zelf. 

Rijstijltrainingen

Daarnaast zouden High Risk trainingen ingezet kunnen worden voor berijders met lage scores op de mindful meters en dus een hoog risicoprofiel op het gebied van schade, slijtage, ongevallen en brandstofgebruik. Aan de hand van deze data kan er bepaald worden wie er een high risk training dient te ontvangen om de meeste kostenbesparing te realiseren. Deze training bestaat uit een 2 uur durende 1-op-1 training gericht op een veilige en verantwoorde rijstijl. 

Lees meer over DriveTag

Wat is DriveTag?

Uitleg over het concept en de benefits

Lees meer

De Beacon

De techniek onder de motorkap toegelicht

Lees meer

De Apps

Hoe de bestuurder DriveTag kan ervaren

Lees meer

Voorbeelden

Laat je inspireren door verschillende use cases

Lees meer