Impact services

Wij hebben bij Sycada veel verschillende implementaties begeleid en daarmee veel ervaring opgedaan. Beïnvloeden van (rij)gedrag is overal een uitdaging. Wij hebben vele successen geboekt maar ook van fouten geleerd.

Voor blijvende impact is het zeer effectief gebleken om gebruik te maken van de impact services die wij aanbieden. Onze ervaring is namelijk dat een nauwe betrokkenheid zowel tijdens de uitrol als gedurende het programma extra voordelen kan bieden, waaronder:

  1. Het ontstaan van een verhoogd draagvlak onder verschillende stakeholder groepen.
  2. Het beter in staat stellen van de Programma Manager om de beschikbare data te gebruiken voor het vergroten van de betrokkenheid in de organisatie.
  3. Het versnellen van resultaten en het versterken van de overall business case.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om een Customer Impact pakket aan te bieden. Wij werken nauw samen met de betreffende programma manager en de betrokken stakeholders door de verschillende fases als volgt vorm te geven.

Uitrol

Het programma management support pakket zorgt ervoor dat er extra snel momentum gecreëerd en gewaarborgd wordt. Door dit momentum is de positieve impact versneld inzichtelijk. Dat creëert aandacht en interesse voor het programma.

1. Communicatie
Stakeholders goed informeren en betrekken voor benodigde draagvlak.

2. Targets en KPI's
Validatie een afstemming met betrekking tot systeeminstellingen en targets. Systeeminstellingen toetsen en fine-tunen voor brede acceptatie.

3. Systemen
Eventuele systeemkoppelingen testen en valideren. Brondata veilig stellen en ‘garbage in, garbage out’ syndroom voorkomen.

4. Training van gebruikers/leidinggevende
Betrokken personen goed voorbereiden op de implementatie, vertrouwen kweken in de organisatie, ‘Yes, we can’ attitude kweken met elkaar.

5. On-boarding van chauffeurs('conversie')
Zo veel mogelijk chauffeurs in de eerste periode een account aan laten maken.

Governance

De volgende activiteiten zijn belangrijk om het momentum vast te houden en de resultaten verder uit te bouwen:

1. Engagement
Engagement en momentum vasthouden (‘retentie’): Steeds meer chauffeurs en managers actief met het systeem laten werken login gedrag van chauffeurs en managers analyseren. Chauffeurs en/of managers die afhaken weer online proberen te brengen.

2. Bewaking voortgang
Analyseren van voortgang rijscores en het halen van gestelde targets en de terugverdientijd en RoI te optimaliseren. Periodiek met managers en super-users om tafel zitten en behaalde resultaten en eventuele uitdagingen of knelpunten bespreken.

3. Management support
Voorbereiden en faciliteren van management en stakeholder meetings. Interne stakeholders voorzien van tijdige en relevante informatie en feedback inventariseren.

4. Monitoring systeem
Bewaken van werking van apparatuur en beschikbaarheid van brondata en systeemkoppelingen. Brondata met betrekking tot voertuigen en berijders veilig stellen.

eLearning & Rijtrainigen

In samenwerking met e-Driver biedt Sycada gerichte trainingen om de doelstellingen van individuele chauffeurs te behalen. Op basis van de rapportages die Sycada levert, biedt e-Driver verschillende trainingen aan om de prestaties van het wagenpark over de tijd te behouden.


E-learning
e-Driver biedt een combinatie van specifieke periodieke microlearning trainingen die uit te breiden zijn met High Risk trainingen en veiligheidstrainingen. Het is mogelijk deze trainingen aan zowel het gehele wagenpark aan te bieden als aan de chauffeurs waarbij de meeste verbeteringen te behalen zijn. Deze korte video trainingen zijn gericht op specifieke onderwerpen waar nog verbetering op te zien valt.


Mentoropleidingen
Tot slot is ook mogelijk om sleutelfiguren te trainen tot mentor chauffeurs. In samenwerking met e-Driver biedt Sycada 2-daagse trainingen aan tot rijstijl coaches. Deze rijstijl coaches kunnen vervolgens de rest van het wagenpark helpen begeleiden op weg naar betere mindful meter scores. Op deze manier fungeren zij als ‘voorbeeld chauffeurs’ en ondersteunen zij het programmamanagement vanuit het wagenpark zelf.


Rijstijltrainingen
Daarnaast zouden High Risk trainingen ingezet kunnen worden voor berijders met lage scores op de mindful meters en dus een hoog risicoprofiel op het gebied van schade, slijtage, ongevallen en brandstofgebruik. Aan de hand van deze data kan er bepaald worden wie er een high risk training dient te ontvangen om de meeste kostenbesparing te realiseren. Deze training bestaat uit een 2 uur durende 1-op-1 training gericht op een veilige en verantwoorde rijstijl. 

Lees meer over Mindful driving

Wat is Mindful Driving?

Hoe rijgedrag invloed heeft op verbruik, veiligheid en kosten

Lees meer

Rijstijl feedback

Hoe bestuurders in real-time gecoached kunnen worden

Lees meer

Online modules

Inkijk in de tools voor het actief management van een programma

Lees meer