Online modules

Dankzij Sycada’s portal heeft u directe toegang tot KPI’s op het gebied van energieverbruik en de ontwikkeling van rijprestaties van berijders. De doelstelling is om het verschil tussen de slechtste en beste rijders te verminderen, waardoor u een significante besparing kunt realiseren en tegelijkertijd verbeteringen kunt boeken op gebied van verkeersveiligheid en comfort. De portal maakt het mogelijk om rijstijl en brandstofbesparing actief en gericht te managen.

1. PRESTATIEDASHBOARDS

KPI-dashboard:

Ontwikkeling van rijscores, verbruik van brandstof/energie en realisatie van targets. KPI’s op niveau van voertuig- en chauffeursgroepen zijn direct inzichtelijk.

 

Instelbare widgets:

Data wordt samengevat in een verzameling tegels (ook wel ‘widgets’ genoemd) waarin informatie over de behaalde resultaten te zien zijn. Deze tegels kunnen per gebruikersgroep worden samengesteld.

 

Ranking:

Overzichten van beste en minder goed presterende chauffeurs binnen het bedrijf en gedefinieerde groepen (zoals depots of voertuig groepen).

2. FOLLOW-UP ITEMS

Quick-filters:

Configureerbare overzichten van rij- en energiescores op individueel of groepsniveau. Dit maakt data gedreven coaching van chauffeurs mogelijk.

 

Events/alerts:

Inzicht in uitzonderingen en alerts, inclusief toegang tot heat-maps voor historische alert data.

3. RITDETAILS

Rittenoverzichten:

Alle ritten die uitgevoerd zijn kunnen opgezocht en ‘nagespeeld’ worden op digitale kaarten,  inclusief aanduiding van behaalde scores en eventuele locaties waar bepaalde drempelwaarden overschreden werden. 

 

Scores per rit:

Het is mogelijk om per rit in te zoomen op onderliggende data en opbouw van rijscores. Dit maakt zeer concrete en directe coaching van chauffeurs mogelijk. 

4. RAPPORTAGES

Prestatie vloot:

Toegang tot operationele rapportages over vlootinzet, energieverbruik en rijscores, aangevuld met specifieke rapportages voor Zero-emissie voertuigen en laadpunten.

 

Prestatie berijder:

Iedere chauffeur heeft een eigen prestatiekaart die voor instelbare periodes opgemaakt kan worden. Hierdoor krijgt de chauffeur inzicht in eigen prestaties en diens ranking binnen een groep. Dit rapport kan eventueel als input dienen in functiegesprekken en beloningsprogramma’s.

 

Abonnementen:

Rapporten kunnen handmatig worden gedraaid en zowel online als in files worden geëxporteerd. Indien gewenst kunnen er abonnementen worden ingesteld voor rapporten die regelmatig worden gebruikt. Het is mogelijk om wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse rapporten automatisch per mail te versturen.

Lees meer over Mindful driving

Wat is Mindful Driving?

Hoe rijgedrag invloed heeft op verbruik, veiligheid en kosten

Lees meer

Rijstijl feedback

Hoe bestuurders in real-time gecoached kunnen worden

Lees meer

Impact services

Hoe wij uw RoI kunnen boosten met training en support

Lees meer