Online modules

Een verzameling van online modules ter ondersteuning van verkeersleiders, planners & dispatchers, operationeel management en chauffeurs om operationele excellence te bereiken in ZE-activiteiten. De online modules omvatten:

Rijstijlmonitor

KPI-dashboard

KPI-dashboard: Bewaken van de voortgang en het behalen van rijstijl en energieverbruik ten opzichte van gedefinieerde doelen.

 

Rijstijlscores

Inzicht in rijstijlscores voor individuele en groepen voertuigen en chauffeurs.

 

Ritstatistieken

Overzicht van rijroutes samen met kilometerstand, duur, scores en energieverbruik.


ZE operations monitor

Voertuigstatus

Live-informatie over locatie en operationele status, batterij-SoC en gebeurtenissen waarvoor opvolging vereist is.

 

Asset cards

Overzicht van belangrijke gebeurtenissen en operationele uitzonderingen gedurende de dag, bijvoorbeeld onderbrekingen van laadsessies.

 

Energieverbruikspatronen

Grafische weergave van het energieverbruikspatroon tijdens operaties als ondersteuning bij het nemen van beslissingen bij het (her)plannen van operaties.


Waarschuwingsdashboard

Voertuigwaarschuwingen

Waarschuwingen met betrekking tot SoC-waarden met een kritiek lage stand of plotselinge dalingen in SoC en actieradius.

 

Laadpuntwaarschuwingen

Alarmering met betrekking tot laadpuntsessies wanneer voertuigen niet correct zijn aangesloten op een laadpunt of de sessie wordt onderbroken.

 

Planningswaarschuwingen

Waarschuwingen met betrekking tot voertuigen die hun geplande routes niet kunnen voltooien of onder een verkeerd laadpunt worden geplaatst.

 

Taakbeheer

Taakvoortgang selector om transparantie voor alle ‘actoren’ centraal en ter plaatse te garanderen.


Dynamische planning

Day-ahead planning

De planningstool gebruikt batterij- en laadcapaciteit om voertuigen toe te wijzen aan geplande omlopen en routes.

 

Voortgangsbewaking

De operationele planning wordt voortdurend bijgewerkt met live gegevens van voertuigen en oplaadpunten. Bij eventuele problemen krijgt de verkeersleider een melding.

 

Handmatige herplanning

De verkeersleider of planner kan het toewijzingsplan wijzigen door middel van ‘drag & drop’ schermacties. 

 

Algoritmische optimalisatie

Het systeem kan, in geval van planningsconflicten, op elk moment van de dag het volledige operationele plan dynamisch herplannen op basis van de nieuwe operationele realiteit.

 

Instructies voor de chauffeur

Inkomende schermen om chauffeurs naar het juiste laadpunt te leiden bij terugkeer naar een depot. Uitgaande schermen om chauffeurs te informeren wanneer een voertuig klaar is om een ​​route te starten.


Beheer van laadpunten

Laadpuntstatus

Integratie van laadpuntgegevens met behulp van OCPP/OCPI voor live updates over beschikbaarheid, statuswijzigingen en voortgang van laadsessies.

 

Afstandsbediening

Opdrachten op afstand, inclusief ontgrendeling van de connector, zachte en harde reset.

 

Diagnostiek

Transactielogboeken en diagnostische gegevens voor onderhoudsdoeleinden.

 

Rapporten

Operationele rapporten over uptimes en laadcycli van laadpunten.

 

Configuratie

OtA-firmware en configuratie-/instellingsupdates.


Lees meer over Zero-emission

De ZE uitdaging

Waarom ZE transities vaak kostbaar zijn, maar niet met Sycada

Lees meer

data gateway

De ZE transitie begint met data, data, data. Het begint hier!

Lees meer