Duurzame trends & oplossingen in het zakelijke verkeer

Jij wilt als bedrijf vernieuwend, vergroenend en verantwoord te werk gaan. Het verduurzamen van woon-werkverkeer kan hierin zowel enorme kansen als uitdagingen met zich meebrengen. Constant veranderende trends spelen hierbij een grote rol. Herkenbaar? In deze blog vertel ik je meer over de huidige trends in het zakelijk verkeer, zodat je bewust, efficiënt en groen te werk kunt gaan!

De thuiswerk- en reiskostenvergoeding is veranderd

Ondanks dat het thuiswerk advies al maanden is opgeheven, zie ik dat werknemers het prettig vinden om hybride te blijven werken. Daardoor halen steeds minder werknemers de 128 kantoordagen per jaar, wat uitkomt op zo’n 2 à 3 dagen per week. Vanaf 1 januari 2022 is mede hierom de wetgeving rondom thuiswerk- en reiskostenvergoeding veranderd: Sinds 1 januari 2022 mogen werkgevers alleen nog de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. Natuurlijk mag je als werkgever nog steeds zelf bepalen hoeveel reiskosten je aan een werknemer geeft, maar alleen de werkelijk gemaakte kosten mogen onbelast worden vergoed.

 

De voorkeur van de meeste werkgevers gaat uit naar het uitkeren van een jaarlijks vast bedrag, omdat dit een hoop administratie scheelt. Maar, dit is alleen mogelijk als een werknemer minstens 128 werkdagen per jaar naar kantoor reist. De wettelijke regeling bepaalt dat een werknemer die in een kalenderjaar op ten minste 128 dagen naar een vaste arbeidsplaats reist, een vergoeding kan krijgen op basis van 214 dagen. Dit geldt voor vijf reisdagen. Als een werknemer minder dagen reist, moeten de reiskosten- en thuiswerkvergoeding naar rato worden berekend.
Deze ontwikkeling leidt tot een groeiende behoefte aan efficiënte manieren om kilometers van woon-werkverkeer te registreren om zo een passende, belastingvrije kilometervergoeding uit te kunnen keren aan werknemers.

 

Groene ambities

Wist je dat het verkeer momenteel verantwoordelijk is voor zo’n 20% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland? Ondanks dat werknemers vaker voor thuiswerken kiezen, wordt er nog een aanzienlijk deel van deze uitstoot veroorzaakt door woon- werkverkeer.

 

Bij veel bedrijven is er wel de ambitie voor verduurzaming, maar ontbreekt het vermogen om dit te realiseren. De elektrificering en verduurzaming van wagenparken kan erg kostbaar zijn, waardoor vergroening vaak een issue is dat op de

 

langetermijnplanning belandt. En dat terwijl het bestrijden van klimaatverandering urgenter is dan ooit! Daarnaast beginnen bedrijven uitstel van verduurzaming nu, door de gestegen brandstof prijzen, ook op financieel niveau te voelen. Genoeg reden voor actie dus!

 

Verantwoording verduurzaming

De overheid heeft het doel om in 2030 1 megaton CO2 uitstoot (wat gelijk staat aan 45 miljoen bomen) te besparen. Om dit doel te bewerkstelligen, zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers en publieke rechtspersonen (zoals gemeenten, provincies en ministeries) verplicht om vanaf medio 2023 gegevens over het woon-werkverkeer bij te houden. Als hierdoor de hoeveelheid uitstoot afdoende wordt teruggedrongen, zal het vanaf 2025 verplicht worden om naast rapportage in de jaarrekening ook slimmer en zuiniger te reizen.

 

In 2021 is in het klimaatakkoord opgenomen dat er een norm ingesteld zal worden om het woon-werkverkeer te vergroenen. Het uiteindelijke doel van het kabinet is om de weg in 2050 volledig uitlaatgas vrij te laten zijn. Deze regeling is volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen bedoeld om mensen te stimuleren om bewuster en duurzamer te reizen. Hierbij is het belangrijk dat bij de privacy van werknemers gewaarborgd wordt tijdens de registratie en dat de bestaande administratielast van bedrijven niet wordt verhoogd.

 

Meer weten over het besluit CO2-reductie aangaande werkgebonden personenmobiliteit? Meld je dan aan voor het webinar op 30 november waarin ik vragen beantwoord over de wetswijziging en je in 30 minuten bijgepraat wordt.

 

Hoe gaat Sycada met deze ontwikkelingen om?

Bovenstaande trends vragen om betaalbare en efficiënte manieren om wagenparken te verduurzamen en gemaakte kilometers in kaart te brengen. Hierbij is het belangrijk deze aanpassingen duurzaam van aard zijn, er bij registratie rekening wordt gehouden met privacy van werknemers en zowel de kosten en (administratieve) lasten van bedrijven niet worden verhoogd. Ik ga graag met je in gesprek over hoe je met bovenstaande ontwikkelingen omgaat en of Sycada daarin iets voor je zou kunnen betekenen.

De oplossing voor onbetaalbare autoverzekeringen

Tijd voor een innovatieve aanpak in autoverzekeringen. En, ja het kan echt anders!

Lees verder >

Ontmoet Zero Emissie Manager Roy Klaassen

Om nog meer bedrijven te kunnen helpen in de transitie naar zero emissie, hebben wij sinds november een Zero...

Lees verder >

Bedrijfswagens verduurzamen – hoe dan?

Vervoer is een van de belangrijkste hoekstenen van de Nederlandse samenleving. Echter zorgt onze wegverkeer ook voor een significant...

Lees verder >